close
search
צור קשר
close

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם :

  רוצה לקבוע פגישה? אבל בזמן שנוח לך? בחר ביומן תאריך ושעה שנוחה לכך ופנויה ביומן שלי

  לתיאום פגישה ביומן

  הפחתת מזונות עקב הקורונה

  לא פעם נשאלת השאלה האם ניתן לשנות מדמי המזונות ולהפחית את המזונות, בעיקר בשנה האחרונה (אך לא רק) בעקבות "משבר הקורונה" אשר פגע ברבים. חשוב לציין, כי נושא מזונות הקטינים וזמני השהות עימם הינם נושאים שתמיד ניתנים לשינוי שכן החיים הם דינאמיים וכך גם השינויים שניתן לבצע כאשר יש לעיתים להתאים את דמי המזונות לשינויים מהותיים בחיי הצדדים.

  האם יש נפקות בין דמי מזונות שנקבעו בהסכם לכאלו שנפסקו בפסק דין לצורך הפחתת המזונות?

  בין אם עסקינן בדמי מזונות שנפסקו במסגרת פסק דין ובין אם כאלו שהוסכמו ע"י הצדדים במסגרת הסכם ניתן לשנות אותם במקרה הצורך ולהפחית אותם או להגדיל אותם תלוי בנסיבות. עם זאת, נהוג לומר כי דמי מזונות שנפסקו במסגרת פסק דין "קלים יותר" להפחתה שכן לא מדובר בהסכמה חופשית של הצדדים אלא בפסיקה של ערכאה כזו אחרת. לעומת זאת, נוכח הכלל כי "חוזים יש לקיים" ונוכח עיקרון ציפייה והוודאות הנטייה היא לא לאשר הפחתת דמי מזונות במקרים בהם אלו הוסכמו במסגרת הסכם כולל, זאת בנוסף לעובדה כי במקרים רבים דמי המזונות נקבעו בהסתמך למצב עובדתי מסוים ותוך ויתורים כאלה ואחרים בסעיפים אחרים במסגרת הסכם גירושין כך שסעיף המזונות רואים בו כמכלול של ההסכם ולכן קיים קושי גדול יותר להפחית במזונות שהוסכמו בהסכם אך הדבר אפשרי במקרים המתאימים.

  הפחתת מזונות עקב משבר הקורונה

  התשובה היא לא. על אף שרבים סברו כי נוכח משבר הקורונה ומאחר ונפגעו בהכנסתם והתקשו כתוצאה מכך לעמוד בתשלום המזונות יתאפשר להם להפחית בדמי המזונות רק נוכח מצב הקורונה הרי שפסיקת המחוזי (רמ"ש מרכז 55586-03-20) פלוני נ' פלונית סתמה את הגולל בעניין זה שכן שנקבע בפירוש כי "משבר הקורונה" הוא מצב זמני ולא ניתן לשנות מצב קיים בשל נסיבות זמניות. מכאן שאין עוד ספק כי משבר הקורונה אינו מהווה שינוי נסיבות לצורך הפחתת דמי מזונות. ככל הנראה, ההיגיון שעמד מאחורי הפסיקה המנחה הוא ראשית העובדה כי הייתה ציפייה שהמשבר יסתיים וכי כדי להפחית בדמי המזונות יש להוכיח שינוי שנעשה לאורך זמן ולא באופן נקודתי. מעבר לכך, היה ברור כי אם ייקבע כי ניתן להפחית בדמי המזונות עקב משבר הקורונה אנשים רבים ינצלו זאת שכן רוב האוכלוסייה נפגעה במשבר כך שנפגעים העיקריים יהיו הילדים שלא יקבלו את דמי מזונותיהם.

  מתי כן ניתן להפחית במזונות

  כיום כדי להפחית בדמי המזונות יש להוכיח "שינוי נסיבות מהותי" קרי, שינוי רציני שקרה בחיי הצדדים כמו למשל- שינוי משמעותי של מי מהצדדים בהשתכרות (למשך זמן ולא באופן נקודתי), שינוי מצב רפואי שבעקבותיו ישנו קושי לעבוד, מגורים עם בן זוג באופן קבוע, הרחבה בזמני השהות, העברת משמורת, קבלת קצבת נכות עבור ילד (שלא היתה בעת מתן פס"ד או חתימת ההסכם) וכיוצ"ב. כיום בעקבות פסיקת העליון בבע"מ 7670-18 אין מחלוקת כי שינוי פסיקה אינה מהווה כשלעצמה שינוי נסיבות, כך שלא ניתן עוד להסתמך על בע"מ 9191/15 כעילה לשינוי דמי המזונות. עוד נקבע כי בניגוד לעבר, כי כיום יש להוכיח "שינוי נסיבות מהותי" ואין להסתפק בשינו עובדתי בלבד.

  ייעוץ מהמעלה הראשונה

  כדי להפחית בדמי המזונות מומלץ להיוועץ בעו"ד גירושין מומחה בתחום הפחתת מזונות. עו"ד לגירושין הילה וינטרוב מתמחה בתחום הפחתת מזונות (ו- הגדלת מזונות) וצברה הישגים רבים כאשר הביאה להצלחה ולהפחתת דמי המזונות במקרים המתאימים.

  form-image

  לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית

   דילוג לתוכן