ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) בתנאי והוא מבין ומסוגל לקבל החלטות בעצמו, לקבוע כיצד וע"י מי ינוהלו ענייניו בעתיד כאשר אותו אדם לא יוכל לטפל בהם בעצמו אם עקב מחלות זקנה/ מוגבלות נפשית/תאונת דרכים וכיוצ"ב. עסקינן בקבלת החלטות הקשורות הן לעניינים רפואיים והן לעניינים רכושיים.
במרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18). השינוי המרכזי בחוק היא האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד ענייניו האישיים יטופלו, כולל הנחיות לטיפול רפואי בגופו כאשר האדם לא יהיה כשיר לקבל החלטות.
למעשה אנו מדברים על "צוואה בחיים". עד לא מזמן, במקרה שבן אדם חווה מחלה כזו או אחרת, בעקבותיה נבצר ממנו לקבל החלטות, נדרש לעבור תהליך ארוך של מינוי אפוטרופוס בבית המשפט שהינו תהליך מסורבל יותר אשר במקרים רבים גרר וויכוחים בתוך המשפחה באשר לזהות האפוטרופוס.
בניגוד לייפוי כוח "רגיל" אשר פוקע באופן אוטומטי בעת שהאדם הממנה מאבד את כשירותו להחליט על ענייניו, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף בדיוק במועד שבו האדם הממנה לא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו.

יתרונות ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה טובה, יעילה, אשר חוסכת בזמן ולעיתים במחלוקות משפחתיות ונועדה כל כולה להבטיח את זכויותיו של האדם הממנה לאדם עליו הוא סומך (מיופה הכוח), כך שכל רצונותיו יילקחו בחשבון בעת שיהפוך להיות בלתי כשיר. מטרת ייפוי הכוח לשמור על כבודו של האדם ולממש את רצונותיו בשעה שלא יוכל להביע אותן בעצמו.

פעולות אפשריות במסגרת ייפוי הכוח

בייפוי כוח מתמשך המתייחס לעניינים אישיים, רשאי הממנה לקבוע פעולות הקשורות לענייניו האישיים כמו צרכיו, מקום מגוריו, ענייניו הגופניים והנפשיים וכיוצ"ב.
ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול השוטף בכלל נכסיו של הממנה, כספיו, התחייבויותיו וכיוצ"ב. באפשרות הממנה לקבוע כי מיופה הכוח יקבל שכר בעבור מילוי תפקידו.
האדם ה"ממנה" רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר לו שיקול דעת לבחור את ההחלטות הנראות לנכון באותו מקרה או לחלופין יש באפשרותו לפרט את תוכן ההחלטות שהינו מעוניין מלקבל באמצעות דף הנחיות מקדימות.
כך למשל, האדם אשר עורך את ייפוי הכוח יכול להחליט מראש כיצד הוא רוצה להיקבר ביום לכתו והיכן, מה יהיה מקום מגוריו האחרון (האם יוותר בביתו או יעבור לבית אבות למשל), מה יעלה בגורל רכושו והאם ימכרו או ישכירו את ביתו וכן מתן הוראות היכן יושקעו כספיו וכו'.

עניינים שצריכים להיכלל בייפוי הכוח

בייפוי כוח מתמשך על האדם לפרט באילו עניינים מיופה הכוח מוסמך לפעול בשמו (האם בענייני רכוש/גוף/עניינים אישיים כאשר ניתן לשלב).
באפשרות עורך ייפוי הכוח להכין מסמך הנחיות מקדימות ובו לקבוע הוראות מדויקות מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף ומהו מועד פקיעתו.
ניתן למנות מספר מיופי כוח יחדיו או להחליט כי לשם קבלת החלטה מסוימת מיופה הכוח יוועץ עם עוד קרובים שייקבעו מראש וההחלטה בעניין כזה או אחר תתקבל במשותף ברוב דעות ע"י כולם.

כניסה לתוקף של ייפוי הכוח

על מנת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף ומיופה הכוח יפעל בהתאם להוראות שניתנו, עליו להודיע "לאנשים המיודעים" על כניסת ייפוי הכוח לתוקף ומיד לאחר מכן לעדכן את האפוטרופוס הכללי בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף. ככלל, כל עוד לא נקבע  בייפוי הכוח מהו המועד שבו ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו, ברירת המחדל היא שייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם לחוות דעת רפואית שתאשר כי הממנה אינו כשיר לקבל החלטות ולהבין את אותו עניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

על ייפוי הכוח להיחתם ע"י הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין ומיד לאחר החתימה על ייפוי הכוח יש חובה להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

פקיעת ייפוי הכוח

בדומה לצוואה, כל עוד האדם הממנה כשיר ויכול לקבל החלטות הקשורות לענייניו, רשאי הוא בכל עת לשנות את ייפוי הכוח ו/או לבטלו. בנוסף, הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי הכוח תנאים בהם ייפוי הכוח ייפקע או להגביל את ייפוי הכוח במועד כניסתו לתוקף ולמשך תקופה מסוימת.

מדובר באחד המסמכים החשובים ביותר כיום שמומלץ לכולם לעשות שכן לא ניתן לצפות את העתיד. זו הדרך הטובה ביותר להבטיח כי כלל רצונותיכם יילקחו בחשבון בשעה שלא תוכלו לקבל החלטות בעצמכם.

לייעוץ:

מעוניינים לשמוע עוד בעניין ייפוי כוח מתמשך? מוזמנים לפנות לעו"ד ומגשרת הילה וינטרוב, שהינה מומחית בתחום הגירושין, מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך ובעלת ניסיון רב בתחום.

סגירת תפריט

לייעוץ משפטי השאירו פרטים:

או התקשרו לתיאום פגישה:

דילוג לתוכן