close
search
צור קשר
close

השאירו פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם :

  רוצה לקבוע פגישה? אבל בזמן שנוח לך? בחר ביומן תאריך ושעה שנוחה לכך ופנויה ביומן שלי

  לתיאום פגישה ביומן

  ביטול הסכם גירושין

  ביטול הסכם גירושין הוא דבר לא קל. חשוב לדעת שמבחינה סטטיסטית מרבית מהתביעות לביטולי הסכם נדחות לאור הכלל כי "חוזים יש לקיים". בתי המשפט מונעים מגישה זו שכן המטרה היא שזוג שחותם על הסכם גירושין גם יעמוד בו. אחרת יהיה פתח לכל אחד לשנות בכל רגע נתון את הסכם הגירושין וזה כמובן דבר שראוי למנוע. רק במקרים חריגים ביותר ניתן יהיה לבטל הסכם גירושין.

  ביטול הסכם גירושין – מתי ואיך זה קורה בפועל?

  כשאנו מדברים על ביטול הסכם גירושין יש להוכיח סיבה עניינית, אמיתית ובלתי צפויה בבואנו לבטל הסכם גירושין. כדי לבטל הסכם גירושין ניתן לעשות או בהסכמת הצדדים (דבר שבפועל קשה מאוד להשיג – ובמקרה שכזה ייעשה נספח להסכם הגירושין ובו השינויים הנדרשים) אך במרבית המקרים כדי לבטל את הסכם הגירושין במקרה ואין הסכמה של הצד השני, יש לפנות לערכאות בתביעה לביטול ההסכם כאשר ניתן להגיש תביעה לביטול חלקי/ ביטול מלא של הסכם הגירושין. לרוב, תביעות לביטול הסכמי גירושין נשענות על "פגמים בכריתת ההסכם" לפי פרק ב' לחוק החוזים. כך למשל, עילות שונות כמו טעות, הטעיה, עושק, כפיה  כאשר המבקש לבטל הסכם גירושין נדרש לעמוד בנטל ראיה מוגבר ולהוכיח כי אילולא אותה עילה לא היתה חותם על הסכם הגירושין. כם כאשר יש חוסר תום לב קיצוני שנוגד את כלל ערכי המוסר, ניתן יהיה לפנות בתביעה מתאימה.

  הפרת הסכם גירושין

  גם כאשר צד מפר הפרה שנחשבת "הפרה יסודית" את תנאי ההסכם ניתן יהיה לפנות לערכאות ולבקש ביטולו של ההסכם. חלקו או כולו. אולם חשוב לציין כי לאור המעמד המיוחד שניתן ל"הסכמי גירושין" (אותם מאשרים בבית משפט ובבתי הדין) רק הפרה רצינית ויסודית תוכל לזכות בסעד. במקרה של הפרדה יסודית את ההסכם יש 2 אפשרויות – לבקש "אכיפת הסכם" או לחלופין "ביטול הסכם גירושין". עם זאת, חשוב לציין כי גם הפרה יסודית לא תמיד תביא באופן אוטומטי לביטולו של כלל ההסכם והדבר כמובן תלוי בנסיבות.

  ביטול הסכם גירושין מכללא

  הפסיקה אף הכירה במצבים של ביטול הסכם גירושין בהתנהגות. כך למשל, ביטול ההסכם מעצם התנהגות הצדדים שסטתה מהוראות ההסכם עד כדי שהיא מעידה על כך שהם בעצמם לא רואים במסמך כחוזה מחייב. אולם ברור שהחלטה כאמור לא תהיה "ענין שבשגרה" אלא במקרים ייחודיים וחריגים ביותר.

  לסיכום

  הסכמי גירושין אינם ניתנים לביטול בקלות. ישנם אומנם דרכים שונות לתקוף את הסכם הגירושין אך כדי לבטל אותו יש להרים את נטל הראייה ולהוכיח כי הסיבה מוצדקת לביטול ההסכם, קרי קיימת עילת ביטול (הפרה, התנהגות, עילות מדיני החוזים וכיוצ"ב) וכן להצדיק את קיומה של אותה עילה אל מול ההסכם נוכח המעמד שניתן להסכם הגירושין (שאינו מוגדר כחוזה "רגיל" שכן עבר אישור וקיבל תוקף של פס"ד בבית המשפט לאחר שנבחנה אומד דעת הצדדים וגמירות הדעת). במידה וחתמתם על הסכם גירושין ואתם מעוניינים לבטלו או לחלופין כאשר הצד השני הגיש תביעה לביטול ההסכם, עליכם לפנות לעו"ד גירושין על מנת שיבחן את ההסכם, התנהגות הצדדים, הפסיקה הרווחת ועוד ויתן לכם את הייעוץ המקיף בעניין. לכל שאלה מוזמנים לפנות לעו"ד משפחה הילה וינטרוב שהינה מומחית בתחום.

  form-image

  לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית

   תחומי עיסוקים נוספים

   דילוג לתוכן